Instellingsarchieven

Centraal Comité van Samenwerking inzake Beroepskeuze (1926-1988) Groninger Archieven

Nederlands Instituut voor Psychologen (1938-1997) Groninger Archieven

Nederlandse Vereniging voor Bedrijfspsychologie (1959-1997) Groninger Archieven

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (1910-1980) Voorlopige inventaris

Vereniging Pedagogisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (1918-1985) Groninger Archieven

Correspondentie redactie Tijdschrift voor Paedagogische Studiën (1919-1953) Groninger Archieven

Raad voor de Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen (ROG) (1998-2005) In bewerking