Onderzoeksverzamelingen

Verzameling van Dael: Vooroorlogse psychologie (1968-1972)

Aangelegd door J. van Dael ten behoeve van zijn geschiedschrijving van de Nederlandse psychologie. Bevat interviews en correspondentie met een groot aantal psychologen.(J. van Dael, 1972, De ontwikkeling van de psychologie in Nederland tot 1940, Vrije Universiteit) Later bewerkt door L.K.A. Eisinga. (L.K.A. Eisinga, 1978, Geschiedenis van de Nederlandse psychologie, Van Loghum Slaterus.

Verzameling Knook: Beroepskeuzewerk in Nederland (1908-1992)

Aangelegd door A.L.C. Knook, voormalig hoofd van het Rijksarbeidsbureau. Bevat rapporten, brieven, verslagen, opleidings- en congresmateriaal over het beroepskeuzewerk in Nederland (Rijksarbeidsbureau's en Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting Beroepskeuze) Ook enige dozen met testen, instructies en handleidingen zoals deze bij arbeidsbureau's in gebruik zijn geweest.

Verzameling de Jong: Révèsz (1970-1979)

Aangelegd door J.P. de Jong ten behoeve van een biografie over G. Révèsz. De verzameling bevat ondermeer stukken met betrekking tot de benoeming van Révèsz als hoogleraar in Amsterdam, manuscripten en overdrukken, transcipties van interviews en krantenknipsels.

Verzameling Schenk: Utrechtse School (1980)

Aangelegd door F. Schenk in het kader van een afstudeeronderzoek naar de Utrechtse School. De verzameling bevat ondermeer materiaal over de Utrechtse School en haar vertegenwoordigers van Lennep, Buytendijk, Langeveld, van den Berg, Dijkhuis en Kouwer. Transcripties van interviews die Schenk heeft afgenomen.

Verzameling Veldkamp en van Drunen: NI(P)P (1988)

Aangelegd door T.A. Veldkamp en P. van Drunen ten behoeve van een geschiedenis van het NI(P)P. (T.A. Veldkamp, P. van Drunen, 1988, Psychologie als professie: 50 jaar Nederlands Instituut van Psychologen. Assen/Maastricht: van Gorcum).

Verzameling Th. Willemse: Wezen en Boefjes (1270-1988)

Aangelegd door Th. Willemse ten behoeve van een publicatie over de verzorging van wezen en boefjes en zorgbehoevende jeugd. (J. Dane, S. Groenveld, J.J.H. Dekker, Th.R.M. Willemse, 1997, Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kindertehuizen.Hilversum: Verloren.) Bevat een op plaatsnaam geordende verzameling van informatie over weeshuizen en jeugdzorginstellingen.