Activiteiten

Studiemiddag/ledenvergadering

Eenmaal per jaar, in het voorjaar, vindt een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur legt verantwoording af en informeert de leden over zijn activiteiten en de leden informeren het bestuur en elkaar over hun bezigheden, voornemens etc. De zittingstermijn van de bestuursleden is twee jaar. Om de twee jaar kiest de vergadering nieuwe bestuursleden. Een kascommissie controleert jaarlijks in het voorjaar de financiën van de vereniging. De ledenvergadering vindt plaats in de late ochtend (ca. 11.30-12.30 uur), gevolgd door een informele lunch, voorafgaand aan de studiemiddag (ca. 13.00-17.00 uur).Tijdens de studiemiddag presenteren drie sprekers hun werk op het gebied van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

Sinds 1 januari 2018 werkt de BNVGOO samen met het Nationaal Onderwijsmuseum. Leden van de BNVGOO krijgen het blad "Lessen" toegestuurd, waarin onderwerpen op het gebied van de geschiedenis opvoeding en onderwijs aan bod komen. Regelmatig worden de leden door middel van een nieuwbrief op de hoogte gehouden van activiteiten van de vereniging, van haar leden en van activiteiten gerelateerd aan de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.

ISCHE

De BNVGOO is een Institutional Member van de International Standing Conference for the History of education. Lees hier wat dit betekend.