Activiteiten

Studiemiddag/ledenvergadering

Tweemaal per jaar, in voor- en najaar, vindt een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur legt verantwoording af en informeert de leden over zijn activiteiten en de leden informeren het bestuur en elkaar over hun bezigheden, voornemens etc. De zittingstermijn van de bestuursleden is twee jaar. Om de twee jaar kiest de vergadering nieuwe bestuursleden. Een kascommissie controleert jaarlijks in het voorjaar de financiën van de vereniging. De ledenvergaderingen vinden plaats in de late ochtend (ca. 11.30-12.30 uur), gevolgd door een informele lunch, voorafgaand aan de studie(mid)dagen (ca. 13.00-17.00 uur).

Tijdens de studiemiddag presenteren drie sprekers hun werk op het gebied van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.