Introductie

De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs is opgericht in 1975. Zij bevordert de bestudering van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, alsmede het onderwijs in de historische pedagogiek in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

De vereniging brengt Belgische en Nederlandse onderzoekers en docenten op dit vakgebied samen, historici en pedagogen. Academische onderzoekers, docenten en liefhebbers wisselen kennis en ervaringen uit.

Lidmaatschap
Voor € 30,- per jaar bent u lid van onze vereniging. Studenten betalen € 15,- per jaar.

U bezoekt de studiemiddagen en ledenvergaderingen. U ontvangt de email nieuwsbrief en emailupdates van nieuws. U ontvangt jaarlijks een publicatie met royale korting of gratis.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Opgave bij Ingrid van der Bij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Vermeld bij opgave uw email en adresgegevens.

logo bnvgoo