Nieuws

Studiedag BNVGOO

Informatie over de studiedag 2018 volgt binnenkort.

 

Kinderen van de rekening: over de opvang van kind-vluchtelingen in tijden van oorlog, geweld en maatschappelijke ontwrichting

Dordrecht vrijdag 10 maart 2017

350px WOI 88 

Studiedag van de BNVGOO in samenwerking met de Vereniging van Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum (NOM) te Dordrecht (Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht)

 

Frank Caestecker (Universiteit Gent): Ervaringen van Duits-Joodse en Spaanse kinderen op de vlucht in de jaren ‘30

Deze lezing evoceert de bescherming specifiek geboden aan kinderen in kritische situaties in de jaren dertig. Belicht wordt hoe de opvang van Spaanse minderjarige oorlogsvluchtelingen en Duitse kinderen van joodse origine werd georganiseerd. De wijze van beschermen hing nauw samen met de strategische inzet van deze kinderen in politieke conflicten. Ook de langetermijngevolgen van het scheiden van deze kinderen van hun ouders komen aan de orde. De Belgische casus zal worden ingebed binnen de Europese ervaringen.

Vera Hajto (gepromoveerd aan de KU Leuven): Door nood gedwongen. Hongaarse kinderen in België tussen 1923 en 1927

In de jaren twintig verbleven in het kader van een internationaal humanitair project in totaal zo’n twintigduizend Hongaarse kinderen gedurende enkele maanden in Belgische gastgezinnen. Deze kindermigratie vormt een tot dusverre vergeten deel van de Europese migratie van het interbellum. Op basis van een breed scala aan bronnen belicht de spreekster de gevolgen van dit hulpprogramma voor de betrokken kinderen en gezinnen in beide landen. Individuele en collectieve herinneringen staan centraal in haar presentatie.


Angelo van Gorp en
Jolien De Vuyst (Universiteit Gent): Vluchtelingen-hulpverlening tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgen in Birmingham (1914-1919)

De Eerste Wereldoorlog was een totale oorlog. Zo werd men in Engeland geconfronteerd met een instroom van ongeveer 250.000 Belgische vluchtelingen. Deze Belgen werden verspreid over Groot-Brittannië en toegewezen aan lokale comités. In Birmingham, waar doorheen de oorlog zo’n 2.000 Belgen werden opgevangen, speelden Quaker-vrouwen een centrale rol in het lokale opvangwerk. In de lezing wordt ingezoomd op de aard van deze hulpverlening en haar gevolgen. De sprekers zullen onder meer betogen dat het oorlogsgeweld heeft bijgedragen aan de professionalisering en institutionalisering van het sociaal werk.

 

Uitnodiging ledenvergadering en studiemiddag

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren