Ontstaan

Het ADNG is voortgekomen uit de Stichting Historische Materialen Psychologie (HMP), die op 25 mei 1989 werd opgericht.

De oprichters, onder meer prof. Dr. Pieter van Strien waren psychologen werkzaam op de universiteit en in het bedrijfsleven. De stichting gaf de inspanningen van een werkgroep met dezelfde naam een vaste basis.

De waarde van het verleden lag niet alleen in de materiële kant van de beoefening van de psychologie, dat werd benadrukt in een statuten- wijziging op 25 november 1994. De Stichting Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie (ADNP) verruimde haar oorspronkelijke doelstellingen.

Al spoedig kreeg aangeboden pedagogische literatuur en materiaal van pedagogische instellingen een plaats in de collecties. Onderwijskunde zou bovendien het collectievormingsprofiel complementeren. Dit waren goede redenen om de statuten nogmaals te herzien. Op 18 februari 2008 zette de stichting haar werkzaamheden voort onder de huidige naam: Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen.