Organisatie

Bestuur en medewerkers van het ADNG:

Voorzitter:

Prof. dr. Willem Koops, emeritus hoogleraar ‘Grondslagen van de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek’ aan de Universiteit Utrecht.

Bestuurslid:

Prof. dr. Mineke van Essen, emeritus hoogleraar gender-studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Penningmeester:

Dr. Vittorio Busato, psycholoog en publicist.

(Het bestuur zijn vrijwilligers die incidenteel kosten krijgen vergoed)

Directeur:

mw. drs. Ingrid van der Bij, historisch pedagoog en archivaris.

(In dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, zonder kosten uitgeleend aan het ADNG)

Beleidsplan 2015-2017

 

organisatie 
   

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren