Serie: Pioniers

  Het ADNG publiceert een meerdelig reeks over grondleggers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland. 
   cover 5   

 Deel vijf, Zeven grondleggers van de psychologie, bevat de biografieën van

F.J.Th. Rutten (1899-1980)

A.M.J. Chorus (1909-1998)

J. Th. Snijders (1910-1997)

H.C.J. Duijker (1912-1983)

R. Vuyk (1913-1989)

J.T. Barendregt (1924-1982)

J.P. de Geer (1926-2008)

  cover 4  

De Zeven grondleggers van de onderwijskunde is deel vier in de serie.

B. Brugsma (1797-1868)

Ph.J. Idenburg (1901-1995)

H. Freudenthal (1905-1990)

F.W. Prins (1907-1993)

J.W. van Hulst (1911-...)

L. van Gelder (1913-1981)

C.F. van Parerren (1920-1991)

  cover 3 groot   In deel drie, Vier grondleggers van de pedagogiek, staan de volgende biografische schetsen.

Ph.A. Kohnstamm (1875-1951) Tien jaar na zijn benoeming als hoogleraar thermodynamica stapte hij over naar de pedagogiek. Hij werd bijzonder hoogleraar opvoedkunde aan de Gemeentelijke Universiteit evenals bijzonder hooglerar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Was grondlegger van de empirische onderwijskunde in Nederland.

M.J. Langeveld (1905-1989) Langeveld studeerde Nederlands en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij als leraar aan het Baarns Lyceum en promoveerde. Op voorspraak van zijn leermeester Kohnstamm werd hij buitengewoon hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, evenals aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Universiteit Utrecht werd het Pedologisch Instituut verbonden voor hulp aan ouders en kind bij opvoedingsmoeilijkheden.

H.F.W. Stellwag (1902-1996) Stellwag studeerde klassieke talen in Utrecht. Na haar studie gaf zij les in Leeuwarden. Toen zij werd gepasseerd als conrector besloot ze iets geheel anders te gaan doen. Ze ging pedagogiek studeren in Utrecht bij Langveld. Op voorspraak van Kohnstamm werd ze benoemd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar mening was dat de pedagogiek zich als empirische wetenschap moest ontwikkelen.

S. Strasser(1905-1991) Strasser studeerde filologie, filosofie en psychologie in Wenen. Zes jaar na zijn promotie vertrok hij naar Leuven.Na de oorlog kreeg hij een aanstelling als hoogleraar wijsgerige psychologie en antropologie aan de Katholieke Universtiteit Nijmegen. Later werd zijn leeropdracht uitgebreid met normatieve pedagogie en de geschiedenis van de pedagogie.

  Deel 2  

Deel twee van de serie, Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie, bevat de volgende biografische schetsen.

F.J.J. Buytendijk (1887-1974)

B.J. Kouwer (1924-1968)

J. Linschoten (1925-1964)

A.D. de Groot (1914-2006)

  Deel 1  

Het eerste deel, Vier grondleggers van de psychologie, presenteert vier stamvaders van de psychologie.

G. Heymans (1857-1930)

G. Révèsz (1878-1955)

F.Roels (1885-1962)

J. Waterink (1890-1966)

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren